Area 1

Här finns menyarea 1
Den har ingen ram eller box.
Ovanför denna arean ligger en till som innehåller knappar till menyn.

Area 2

Denna meny skapas i en ram till vänster

Area 3

Denna menyn består av box. Rubriken hamnar i boxens överkant.

Om jag vill han någon extra radbrytning kan jag använda
<br />


E107

Här visar jag lite om e107:s möjligheter och hur det fungerar.

Såhär ser det ut för mitt tema. Principen är liknande oavsett vilket tema man har, men menyer kan ha andra platser och funktioner. Färger kan givetvis se helt annorlunda ut.

Vänstra och högra delen av sidan består av så kallade menyer. Dessa kan visas på alla sidor eller enstaka sidor.
Mittdelen av sidan är den egentliga sidan. Den skapas med 'Skapa sida' (Egna menyer / sidor).

Sida kan visas i menyn om ett namn sätts vid 'Skapa webbplatslänk' vid sidskapande.
Sidans innehåll blir enligt aktuellt tema. Det finns dessutom enkla shortcodes för att göra boxar, ramar eller spalter.
Det går också att skriva egen kod i HTML som tolkas på sidan. Det går t ex bädda in dokument eller film.

Vill man att det ska vara enkelt finns det en WYSIWYG-editor. Då kan man skapa layout enkelt, men det blir en del begränsningar för de mer avancerade funktionerna.

Namnet på sidan (sidans sökväg) sätts av e107. Den här sidan heter
page.php?22.
Det är bra att veta när man ska bestämma hur sidans menyer ska visas.

Det går dessutom att enkelt välja vilken av sidorna som ska vara startsida.

Val 'Menyer' ger möjlighet att styra utplacering av menyerna.
I detta temat finns tre platser som menyerna hamnar i. Två till vänster (1 utan, 2 med röd ram). Till höger i box. Dessutom har både överkant och underkant meny, vilket gör det enkelt att ändra text i dessa.

Allt på sidan styrs av vilket tema man valt. Det är enkelt att anpassa ett tema efter sina behov. E107 är fullständigt flexibelt att anpassa hur man vill!

Mer exempel här