Jag heter Johan Morsing och har lång erfarenhet av datorer.

Jag började med Unix på 80-talet för att gå vidare via DOS till Windows och senare Linux.

Jag kan bl a reparera/konfigurera datorer sätt upp nätverk och göra hemsidor.

Kupolen

Kupolen Hälsa & Träning.
Jag har gjort grunden i layout och lagt upp sidan, men lämnat över till Kupolen att själva sköta sajten.
På det sättet sparar mina kunder pengar och har själva full kontroll.

Projekt på gång


Här kan läsas om pågående utveckling. Eventuellt kan den också testas.

Fiber - på fiberklippan.se
Jag lyckats att få bättre Internet till Storäng och hela Klippan. Bjärekraft har att lagt fiber!
Du länkas till www.fiberklippan.se


Testar CMS-verktyget e107
Content Manager System e107 är mycket kraftfullt.
Jag använder det numera till flera sajter.
Det har stora möjligheter till anpassning i funktion och utseende.


Hemsida Kupolen
Sidan är skapad med e107. Numera är sajten överlämnad för att skötas av Kupolen själva.
I mitt åtagande ingår uppföljning så att allt fungerar.


Webbradio
Har anpassat en Linux-dator som webbradio, men även för att visa film mm.
Systemet sköts med bara musen, och är säkrat så att det inte ska gå att missbruka.
Automatisk avstängning och uppspelning av stängningsmeddelande.